Tore 11_150x100

Takk for reisen jeg har fått være med på!

Jeg kjenner meg veldig heldig som i lange tider på så mange måter har fått samarbeidet med dyktige medarbeidere, tillitsvalgte og politikere i Lunner. Det har vært mange forventninger, muligheter og utfordringer. Vi har sammen utviklet, mestret og skapt. Derfor kjenner jeg meg svært heldig som har fått være her, vandret sammen mens vår vei er blitt til.


Jeg har intet behov for å dra fra Lunner kommune. Vi har både evnen og viljen. Her finnes det medarbeidere som mestrer, forstår meningen med å være i en kommune og som skaper trygghet rundt seg slik at man evner å vise mot. Den fornyelsen som Lunner kommune vil trenge å vise fremover har Lunner kommune flinke, motiverte, nysgjerrige og entusiastiske medarbeidere i dag som evner, og nye vil komme til.

Jeg har fått være med på en lang reise. En reise som startet med et sterk omforent ønske om ikke lenger være hjemme alene, om å ville se og bli sett, og som kunne endt opp i en ny kommune i «varig balanse» med Gran. Ikke fordi noen utenfor mente det, Storting eller Sanner, men fordi vi selv hadde en tro på at det ville gi bedre tjenester til menneskene som bor her. For meg har det vært en veldig givende prosess å få være med på. Når jeg ved innledningen til den prosessen ble spurt om jeg var interesserte i å jobbe andre steder, så var svaret nei.

Når tilbudet kommer nå er tiden kanskje riktig.

Jeg har mor og familie i Oslo. Jeg har fått en jobb som er utfordrende og spennende, hvor jeg er bedt om å bringe med meg det jeg har lært så langt i livet her i Lunner, som Varig Balanse, Målstyrt Balansert Undring, Trepartsarbeid, iPolitiker, Lea’n, Planstruktur, Skolestruktur, Samfunnsutvikling og Verdibasert ledelse. Oslo er dyktige på å profesjonalisere metodeverk og utvikling. Jeg håper derfor at Oslo fremover vil merke hva Lunner kan gjennom at jeg blir bydelsdirektør i Nordstrand.

20. mai er min siste arbeidsdag i Lunner kommune. Inntil da skjer det mye spennende som jeg skal gjøre mitt beste for å bidra til. Og samtidig får jeg anledning til å si takk til de mange som jeg har fått dele tid med i Lunner.