Barn

PP-tjenesten i Lunner

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en tjeneste for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. Den arbeider i forhold til enkeltindivider og bistår barnehager og skoler i deres systemrettede arbeid.

Tjenesten er administrativt knyttet til enhet for Barn, familie og integrering i Lunner kommune. Den betjener 4 grunnskoler, 6 kommunale barnehager, flere familiebarnehager og voksenopplæringa. Elever i videregående skole har egen fylkeskommunal PP-tjeneste.